Közgyűjteményi küldetésnyilatkozat

Tát Város Önkormányzat Kultúrház és Könyvtár
Közgyűjteményi Küldetésnyilatkozat

Tát Város Önkormányzat Kultúrház és Könyvtár nyilvános könyvtáraként fő
feladatának tekinti, hogy gyűjteménye és szolgáltatásai révén minél kedvezőbb feltételeket
biztosítson használói számára a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez,
a folyamatos önművelődéshez; információs hátteret nyújtson az állampolgári tájékozódáshoz
és a közhasznú ismeretek megszerzéséhez; elősegítse a város történetének, kulturális, néprajzi
hagyományainak, természeti értékeinek, gazdasági és társadalmi folyamatainak kutatását és
bemutatását; helyet biztosítson az önművelődést és a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló
rendezvényeknek, civil szervezeteknek.
Tát Város Önkormányzat Kultúrház és Könyvtár, mint közművelődési intézmény és
általános gyűjtőkörű nyilvános települési könyvtár, az információs esélyegyenlőség és a
demokrácia helye. A tudásalapú társadalom alapintézményeként feladata az, hogy mindenki
számára biztosítsa a dokumentumokhoz és információkhoz való szabad, korlátozás nélküli
hozzáférést.
A kitűzött célok megvalósítására törekedve: a könyvtár állományát folyamatosan,
tervszerűen gyarapítjuk és sokoldalúan feltárjuk; a korszerű elektronikus eszközökre és
forrásokra támaszkodva fejlesztjük az intézmény tájékoztató-információs szolgáltatásait;
biztosítjuk más könyvtárak állományának elérését, közvetítjük szolgáltatásaikat a helyi
felhasználókhoz (könyvtárközi kölcsönzés); munkánk során folyamatosan figyelembe vesszük
a könyvtárhasználók javaslatait, vizsgáljuk a használói szokásokat, s a felmerülő igényeknek
megfelelően módosítjuk, bővítjük a könyvtár szolgáltatásait, javítjuk személyi és tárgyi
feltételeit.