Közművelődési küldetésnyilatkozat

Tát Város Önkormányzat Kultúrház és Könyvtár
Közművelődési Küldetésnyilatkozat

Tát Város Önkormányzat Kultúrház és Könyvtár meghatározó feladata, hogy
biztosítsa az emberek számára a Magyarország Alaptörvényében rögzített művelődéshez való
jogát. Igyekszik ezt a jogot az alaptörvény értelmében kiterjeszteni és általánossá tenni.
Továbbá a szintén az Alaptörvényben rögzített „… a kulturális értékek a nemzet közös
örökségét képezik, melynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedék számára való megőrzése
az állam és mindenki kötelessége”, irányadó értékek betartása, alkalmazása.
Intézményünk célkitűzése szellemi otthon teremtése, ahol a gondolatok szabadon
gazdát cserélhetnek. Lehetőséget adunk a művészeti ágak alkotóinak, alkotásainak
megismerésére; a szabadidő hasznos eltöltésére és kulturált szórakozási lehetőségre, ezáltal az
életminőség javítására is. Olyan közösségi tér, találkozóhely, nyitott szellemi műhely
kívánunk lenni, amely helyet kínál kulturális és tudományos rendezvények mellett szakmai
fórumoknak és kötetlen beszélgetéseknek egyaránt; ahol lehetőség van lakóhelyünk és
környéke természeti és kulturális életének, gazdasági és társadalmi folyamatainak, történelmi,
néprajzi hagyományainak kutatására és bemutatására.
Nagyon fontosnak tekintjük a településünkön még jelen lévő német nemzetiségi
kulturális hagyományok ápolását, átörökítését.