Nemzeti Összetartozás Emlékműve – Helyi értéktár

A nemzeti érték megnevezése:
Szervátiusz Tibor – Nemzeti Összetartozás Emlékműve

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Kulturális örökség

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Tát, Hősök tere

Helyi értéktárba történt felvétel határozatának száma: 4/2018. (XI.26.) TTÉBH

Szervátiusz Tibor – Összetartozás emlékműve 2022-ben felvételt nyert a Komárom-Esztergom Megyei Értéktárba.

Rövid bemutatás:

Táton 2010. június 4-én avatták a Nemzeti Összetartozás Emlékművét Szervátiusz Tibor bronz táblájával. A márvány emlékoszlopon helyezték el a szobrász családot ábrázoló művét. Apa, Anya és a három gyermek jelképezi az elszakadt országrészek szoros összetartozását, mint egy családi kötelék. Az emlékoszlopon két szöveg olvasható: 1920. június 4. Trianoni békediktátum. 2010 június 4. Összetartozás napja. Az emlékhely méltó helyszíne a város megemlékezéseinek, és dísze a városközpontnak.

Szervátiusz Tibor rövid életrajza

Szervátiusz Tibor 1930-ban, Kolozsváron született. Első mestere, édesapja művészetéből vette át és fejlesztette tovább a népi fafaragás, a székely népművészet szobrászati elemeit.. 1949 és 1955 között a kolozsvári Képzőművészeti Főiskolán tanult. 1977 óta Budapesten élt és alkotott. Az 1950- es években elsősorban népi témák foglalkoztatták: moldvai, gyimesi csángók, csíki székelyek ihlette modorban fából készítette szobrait. 1971-ben édesapjával Szervátiusz Jenővel közösen alkották Tamási Áron farkaslaki síremlékét. Vas- és bronzszobrokat is készített, domináns anyaga a fa és a kő. Sokoldalú művészként több stílusban is alkotott az expresszionizmustól a geometrikus absztrakción át a törzsi művészetre emlékeztető szobrokig.

Műveit többek között a Magyar Nemzeti Galéria, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Kolozsvári Művészeti Múzeum őrzi, illetve magángyűjtemények szerte a világon Európán kívül az USA-ban, Kanadában, Japánban és Ausztráliában is. Munkásságáért többek között a Magyar Köztársaság Érdemrend középkeresztjével (1992), Kossuth-díjjal (2001) Magyar Örökség díjjal (2003) tüntették ki. 2018-ban életének 88 évében hunyt el.

Indoklás a megyei értéktárba történő felvétel mellett:

Szervátiusz Tibor szobrászművész jelentősége nem csak a magyar, az európai, hanem az egész világra kiterjedő. Az Ister-pár szobor nagyságával kevés műve vetekszik. Nem hiába került a Szervátiusz Tibor életművét bemutató könyv borítójára.

Tát és a megye is büszke lehet, hogy két alkotása is ide került. A művész életében sokat jelentett a tátiak barátsága, hisz többször is jelen volt a település ünnepein. Az itt elhelyezett alkotásoknak nem csak művészi, hanem idegenforgalmi jelentősége is kimagaslik.